Case Study: Het Online Stadgesprek in Harderwijk

POPULATION
46 694
TYPE
Small & Medium Cities

Met z’n idyllische ligging tussen de Veluwe en de zee kunnen we Harderwijk (46.194 inwoners) best het hart van Nederland noemen.

De Gelderse gemeente zette recent de stap naar burgerparticipatie met het nieuwe platform Online Stadsgesprek. Onder de noemer ‘Harderwijk zijn wij samen’ gebruiken Harderwijkers en Hierdenaren het digitale platform voortaan om bruggen te slaan tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het gemeentebestuur.

Wat is er zo uniek aan de Harderwijkse case?

Veel gemeenten gebruiken het participatieplatform specifiek voor een bepaald project. Mobiliteit in de stad verbeteren? Een gemeentebudget verdelen over burgerinitiatieven? Of de beste stad van Vlaanderen worden? Het zijn maar enkele van de redenen waarom steden of gemeenten ervoor kiezen om de stap te zetten naar digitale participatie.

Harderwijk zette het participatieproject echter op poten met verschillende doelen voor ogen. Het Harderwijks platform werd dan ook een multi-inzetbaar platform dat door verschillende stadsdiensten ondersteund wordt. De online projecten variëren van het zoeken naar een nieuwe kinderburgemeester over het gebruik van aardgas tot het treffen van maatregelen om een dementievriendelijke gemeente te zijn.

Op het online platform gaat de gemeente onder andere op zoek naar de uitverkoren kinderburgemeester of kinderwethouder om te zetelen in het kindercollege. Dat wordt speciaal opgericht om de kinderen van Harderwijk en Hierden in het beleid te kunnen betrekken. Burgerparticipatie stimuleren vanaf een jonge leeftijd is een uitgelezen manier om de generatie stemgerechtigden van morgen te engageren, en dat heeft de gemeente dus slim bekeken.

Op het platform kunnen inwoners bovendien hun stem laten horen over het gebruik van aardgas in de gemeenschap. De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken tegen 2050 aardgasvrij moeten zijn, en dat betekent dat gemeenschappen de koppen bij elkaar moeten steken om die overgang leefbaar te maken. Aan de hand van het digitale platform verzamelt Harderwijk ideeën van bewoners om dit ingrijpende en langdurige traject zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Om in dialoog te gaan met de burgers organiseerde Harderwijk een stadsgesprek (zie video) waar maar liefst 450 Harderwijkers en Hierdenaren op af kwamen. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën uitgewisseld over de mogelijkheden, kansen en aandachtspunten in de verschillende wijken in de overgang naar een aardgasloos leven. De gemeente kiest hiermee voor de combinatie van online en offline vormen van participatie, een aanpak die participatie naar een hoger niveau kan tillen.

Een derde project focust op dementie, een ziekte waar 1 op 5 Nederlanders mee te maken krijgt. Harderwijk streeft ernaar een dementievriendelijke gemeente te zijn, en maakt er dan ook een punt van om het dagelijkse leven van mensen met dementie makkelijker te maken. Op het digitale platform verzamelt de gemeente ideeën van burgers en partners om dit te kunnen verwezenlijken, zoals het aanbrengen van pictogrammen van een boodschappenroute op straat.

Naast deze specifieke projecten is er op het platform ook plaats voor open suggesties en zelfs een interne ideeënbox voor inwoners, organisaties of bedrijven om vertrouwen te versterken.

Wat zeggen de cijfers?

Het project in Harderwijk is nog in volle gang, dus kunnen we nog maar weinig besluiten over participatiegraad of het aantal ingezonden ideeën. Maar wat we wel kunnen doen is al eens een kijkje nemen naar de voorlopige trends in populaire projecten en de meest besproken thema’s op het platform.

Zoals we zien in het bovenstaande diagram liggen Harderwijkers en Hierdenaren vooral van het aardgasvraagstuk wakker. Logisch, want het is een langdurig proces dat een ingrijpende impact heeft op de samenleving. Maar ook de combinatie met de offline gespreksavond kan een reden zijn voor de populariteit van dit thema. De open ideeënbox verschijnt als tweede in rij, wat ook makkelijk te verklaren valt: de vrijheid van een open platform werkt aanstekelijk, en burgers zullen altijd een heleboel ideeën hebben die niet in een hokje te plaatsen zijn.

Laten we dan eens kijken naar de maatschappelijke thema’s die op het platform meest werden besproken, over de projecten heen. Als we naar onderstaand diagram kijken, zien we dat vooral duurzame ontwikkeling, wonen, sport en zorg en welzijn veelbesproken thema’s zijn. Voor deze cijfers keken we naar de gedeelde ideeën op het platform, maar ook voor stemmen en reacties zien we soortgelijke trends opduiken.

Ook al is het project nog in volle gang, toch kunnen we al enkele conclusies trekken uit deze case:

Participatie in jouw stad of gemeente?

Overweeg je om digitale participatie in je lokale overheid te implementeren? Contacteer ons vandaag!


Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Try it for yourself. 

Discover the product with one of
our participation experts.

Schedule a demoChat with an expert