100.000 stemmen op 918 projecten in Luik

POPULATION
197013
TYPE
Large Cities

Luik is een van de grootste steden in Wallonië en zeker de meest levendige. Het proces dat CitizenLab met deze grootstad opzette, werd een succes. Burgers plaatsen bijna 1.000 ideeën op het platform, goed voor 100.000 stemmen en uiteindelijk - na een grondige analyse - ook de prioritaire uitvoering van 7 ingediende projecten.

Luik is een van de grootste steden in Wallonië en zeker de meest levendige. Het proces dat CitizenLab met deze grootstad opzette, werd een succes. Burgers plaatsen bijna 1.000 ideeën op het platform, goed voor 100.000 stemmen en uiteindelijk - na een grondige analyse - ook de prioritaire uitvoering van 7 ingediende projecten.

Context

Na een open oproep tot ideeën in een eerste fase, werden de burgers uitgenodigd om te stemmen op geselecteerde ideeën. De beste voorstellen schoppen het uiteindelijk tot de nieuwe stadsplannen.

De populariteit van het platform is te danken aan een geweldige mix van online engagement, expertconferenties en burgerworkshops. De hechting van de stadswerkers was dus uitstekend, met aanhoudende feedback en permanent contact met gebruikers. Het is nu meer dan 14% van de 200.000 inwoners van Luik die een eigen website hebben ingediend, met meer dan duizend ideeën en meer dan drie duizenden ingediende opmerkingen.

Uitdaging en doelstellingen

"We zijn baanbrekend geweest in burgerparticipatie, maar deze keer willen we echt het paradigma veranderen en een nieuwe mijlpaal bereiken" - strategisch directeur van de Stad Luik, Jean-Christophe Peterkenne

De ambities bij de lancering logen er niet om. "Het platform zal ons in staat stellen bredere tendensen vorm te geven", voegde Peterkenne eraan toe, waarmee hij duidelijk het doel van deze samenwerking met CitizenLab definieerde. In elke stap werkten de betrokken diensten van de Stad Luik samen met het team van CitizenLab, zowel bij de opstart, bij de verwerking als bij de feedback. Dat was een uitdrukkelijke afspraak.

Methode

Om het platform van bij de start genoeg bekend te maken bij de burgers werd met een doorgedreven communicatiestrategie gewerkt. Op een creatieve manier werden (betalende) Twitter- en Facebook-campagnes opgezet, voor het proces werd een eigen Facebook- en Twitter-account opgezet, alsook speciale e-mailnieuwsbrieven en de burgemeester werd een ambassadeur van het proces door op bewonersbijeenkomst ook telkens het platform te vermelden. Het is deze combinatie van een online aanpak, gecombineerd met genoeg offline activiteiten die mee het succes van dit platform bepaalden.

Elke thema werd op geregelde tijdstippen op sociale media naar voren geschoven.

Moderatie

Lokale overheden zijn vaak terecht ongerust over het feit dat burgers vervelende vragen zouden stellen, klachten zouden indienen of op een negatieve manier het platform zouden gaan gebruiken. Ook hier bestond die vrees, maar zoals bij alle platforms die CitizenLab opzet bleek deze vrees ongegrond. Van de 1.000 ideeën die werden ingediend, moest de communicatiedienst van de stad slechts 5 ideeën echt wegnemen. De verplichte registratie (om ideeën in te dienen, te reageren of te stemmen) zorgt mee voor deze verhoogde drempel, en bovendien worden scheldwoorden of kwetsende taal altijd gesignaleerd.

Van ideeën tot prioritaire acties

Uit de bijna 1.000 ideeën die burgers op het platform zetten, werden er 77 prioritaire acties gekozen. Dat gaat niet zozeer om een gekleurde 'selectie' van de beste of meest gestemde projecten. Deze selectie kwam tot stand na een grondige analyse en clustering van  ideeën die met elkaar verband hielden of zeer gelijkend waren. Deze video vertelt meer over deze 77 acties:

Selectie en feedback

Burgers konden hun ideeën en opmerkingen gedurende 4 maanden delen. Het stadsbestuur kreeg daarbij speciale ondersteuning van CitizenLab om de gegevens te presenteren in duidelijke, werkbare excel-files die de volledige input samenvatten. De stad nam ook een extern communicatiebureau onder de arm om  op het terrein workshops en infosessies te organiseren.

De analyse en trends van het participatie-initiatief zijn hier in het Frans beschikbaar.

Meer:

[ laatste update: 18 september 2018 ]

Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Schedule a demo

Find out why 300+ governments
are using CitizenLab.

Book demoChat with an expert