Case Study: burgerparticipatie in Kortrijk

POPULATION
74,265
TYPE
Small & Medium Cities

Kortrijk, de stad van textiel, de Guldensporenslag en Vincent Van Quickenborne, startte z’n burgerparticipatieproject met grootse plannen. De West-Vlaamse centrumstad wil namelijk de “Beste Stad van Vlaanderen” worden, en in die missie kreeg het participatieplatform een glansrol.


Burgerparticipatie in het meerjarenplan

In het kader van het opstellen van een meerjarenplan toetste Kortrijk 5 belangrijke stellingen, gebaseerd op het politieke bestuursakkoord, af met de Kortrijkzanen. Moet er een GAS-boete van 55 eurokomen voor wie kauwgom of peuken op de grond gooit? Moeten er meer gerichte snelheidscontroles komen, en moet vervuilend verkeer uit het centrum geweerd worden? Moeten er stadsmiddelen geïnvesteerd worden in armoedebestrijding? En gebeurt de verspreiding van het stadsmagazine voortaan enkel nog digitaal?

Onder de noemer van de Grote Bevraging werden deze topics sinds 5 januari ter debat gesteld. Aan het einde van de rit zullen de antwoorden en ideeën van de inwoners de basis vormen van de beleidsdoelstellingen. Die worden op hun beurt vertaald in tastbare actieplannen. Een goede zet, want het betrekken van burgers bij besluitvorming is essentieel om een breed draagvlak te creëren.

Maar de stad had duidelijk de smaak te pakken, want de volksraadpleging ging nog een stukje verder. Naast het ter discussie stellen van de 5 stellingen lanceerde het stadsbestuur een beleidsvoorstel dat toepasselijk het ‘ontwerpplan Beste Stad van Vlaanderen’ werd gedoopt.

Kortrijk als Beste Stad van Vlaanderen? Het plan voorgelegd aan de inwoners

Het ontwerpplan, opgedeeld in 10 thema’s, werd op het platform aan de Kortrijkzanen voorgelegd. Zo wilde de stad de meest wandel-en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen worden, verbondenheid in diversiteit en lage armoedecijfers bereiken, biodiversiteit en minder vervuiling op de prioriteitenlijst zetten, en inzetten op de Kortrijkse trots.

Wat is nu het uiteindelijke resultaat? Laten we eens in de cijfers duiken!

Sinds de lancering op 5 januari verwelkomde het Kortrijkse participatieplatform 1.323 geregistreerde gebruikers. Na de lancering bleef het aantal registraties ongeveer evenredig stijgen, wat een positief signaal geeft over zowel de communicatie en campagnevoering van de stad als de effectieve nood tot inspraak die de inwoners ervaarden.

De actieve gebruikers lieten hun stem horen in de vorm van maar liefst 4.829 stemmen, 462 ideeën en 371 reacties. Van de haast 5000 stemmen die werden uitgebracht sinds de lancering van het platform is de overgrote meerderheid positief. Dit betekent dat er in Kortrijk constructief geparticipeerd en kwalitatief gedebatteerd werd in een positief klimaat.

Laten we eens naar de belangrijkste thema’s kijken. Het ontwerpplan behandelde zo goed als alles, maar waar ligt de Kortrijkzaan écht wakker van? Onze grafieken tonen een duidelijk zwaartepunt op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, de algemene biodiversiteit en milieuvriendelijkheid en de wandel- en fietsvriendelijkheid van de stad.

Kortrijk als succesverhaal: dit zijn de factoren die burgerparticipatie doen slagen

Maar welke factoren zorgden er precies voor dat het participatieproces in Kortrijk zo vlot verliep? Hoe verklaren we die hoge participatiecijfers? En waar kan je zelf op letten bij het implementeren van burgerinspraak in jouw stad of gemeente?

1. Een sterke start

Het is een cliché als een huis, maar ook een universele waarheid: goed begonnen is half gewonnen. De Grote Bevraging werd gelanceerd op de nieuwjaarsreceptie van de stad, waardoor er meteen massaal momentum gecreëerd werd voor het project.

2. Verspreid je boodschap!

De stad Kortrijk maakte catchy video’s die de bevolking stimuleerden om hun stem te laten horen, plaatste de boodschap zichtbaar op haar website, en ook in de nieuwsbrief van de stad kreeg het project een plaats. Bovendien werd ook op sociale media consequent verwezen naar het online participatieplatform:

Kortrijk Spreekt - De Grote Bevraging

Welkom op het online participatieplatform van Kortrijk. Verken lokale projecten en stem op je favoriete ideeën. Neem deel aan de discussies!

kortrijkspreekt.be

Andere Tweets van Stad Kortrijk bekijken

Hoe minder drempels burgers moeten omzeilen om te kunnen participeren, hoe meer ze geneigd zullen zijn om deel te nemen. Hoe makkelijker mensen de weg naar het platform vinden, hoe kwalitatiever je democratische proces dan ook is. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. En dat brengt ons meteen bij punt 3: een laagdrempelige vraagstelling.

3. Een laagdrempelige vraagstelling

De 5 stellingen die op het participatieplatform ter discussie werden gesteld waren stuk voor stuk zaken die een directe link hadden met het leven van de Kortrijkse burger. Bovendien is een stem uitbrengen een laagdrempelige actie die weinig moeite vergt maar toch een impact kan maken. Aan de hand van één klik kan de burger z’n mening duidelijk maken. Hoe makkelijker de actie die je vraag te ondernemen, hoe meer mensen je zal weten te overtuigen.

4. Snelle communicatie van eerste resultaten

De Grote Bevraging werd gelanceerd op 5 januari, en de eerste resultaten werden een tweetal weken daarna al gecommuniceerd. Een slimme zet, want zo werd een nieuwe golf van bewustzijn aangewakkerd onder de bevolking (die een nieuwe vlaag van participatie met zich meebracht), en werd bovendien aangetoond dat er echt belang wordt gehecht aan de uitkomst. Burgers zullen sneller participeren wanneer ze het gevoel hebben dat er gehoord wordt gegeven aan hun input.

Wil je burgerparticipatie in jouw stad implementeren? Contacteer ons vandaag!

Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Try it for yourself. 

Discover the product with one of
our participation experts.

Schedule a demoChat with an expert