Hasselt vernieuwt park met buurtbewoners

POPULATION
77783
TYPE
Large Cities

Hasselt is een bruisende stad met meer dan 75,000 inwoners en hoofdstad van de Belgische provincie Limburg. Men is er altijd vooruitstrevend geweest op vlak van participatieve democratie maar toch wou de lokale overheid haar huidige offline aanpak verbreden door ook digitaal te gaan.

In Hasselt wordt CitizenLab gebruikt om beleidsmakers en burgers partners te maken in de co-creatie van hun stad. Het uiteindelijke resultaat was dat ze “meer mensen - in het bijzonder de jongere burgers - dan ooit tevoren bereikten en van hen veel goede ideeën verzamelden.”

Uitdaging en doelstellingen

Hasselt is een bruisende stad gelegen in het noord-oostelijke deel van België. De bevolking - meer dan 75.000 inwoners - is divers en bestaat uit studenten van de plaatselijke universiteit UHasselt. Hasselt is altijd toekomstgericht geweest in termen van participatieve democratie, maar de lokale overheid was op zoek om haar huidige offline benadering digitaal uit te breiden.

De stad besloot om CitizenLab te gebruiken om de burger te betrekken in de vernieuwing van het grootste stadpark, Kapermolenpark. Schepen voor jeugd en milieu, Valérie Del Re, nam de leiding van het project.

Haar doel met online participatie is om beleidsmakers en burgers partners te maken in de co-creatie van de stad aangezien “iedereen een verantwoordelijkheid heeft om deze leefbaarder te maken”.

Methode

Eerst definieerde men de omvang van het project en de thema’s die zouden worden gebruikt op het platform om de discussies over de parkvernieuwing te structureren. De Stad personaliseerde de trefwoorden en lijnde het werkterrein duidelijk af;

Vooral de dienst Milieu en Jeugd werden bij dit traject betrokken. De toeëigening van het platform was geen probleem binnen de administratie. De winst die ze eruit haalden, werd snel duidelijk. Valerie Del Re was zelfs “verrast over hoe gemakkelijk het was [om het platform te gebruiken]” en de diensten gingen ermee aan de slag zonder enige voorafgaande training.

Burgers kunnen hun ideeën voor het park direct op een kaart zetten en andere mensen kunnen er (indien gewenst) op reageren en/of stemmen.
Lancering

De kick-off fase van het platform is cruciaal omdat de burgers moeten worden geïnformeerd dat het platform online staat. CitizenLab helpt de stad bij de lancering van het platform door krachten te bundelen op gebied van communicatie met behulp van onze sociale media, websites en nieuwsbrieven.

Aline Muylaert van CitizenLab en schepen Valerie Del Re bij de lancering van het platform.

Het resultaat was overtuigend: de teller van het aantal geregistreerde gebruikers stond na slechts 1 maand op 144. Een onverhoopt succes op op zo'n korte tijd zoveel mensen direct online te betrekken. De ideeën stroomden binnen op het platform en sommige gebruikers deelden hun ideeën ook op hun persoonlijke Facebook-pagina.

Moderatie

De schepenen vreesden aanvankelijk dat ze “enkel negatieve ideeën“ zouden krijgen, maar al snel beseften ze dat dat niet het geval was. Valerie Del Re merkte op dat “mensen elkaar inspireren”, en dat het “veel goede ideeën opleverde die we zijn zeker gaan gebruiken”. Natuurlijk werd ook op elk moment de link gelegd met het werk dat op het terrein gebeurde. Ideeën die werden gegeven tijdens infosessies op het terrein, werden geïmporteerd op het CitizenLab-platform.

Bij inspraakprocessen is het belangrijk van altijd aan een zo efficiënt mogelijke samenhang te werken tussen wat offline en online gebeurt. Daar word in het CitizenLab-platform extra aandacht aan besteed.

Bovendien merkte ze ook op dat “een echte zelf-moderatie aan de gang was”. Een burger stelde bijvoorbeeld voor een deel van het park te vervangen door parkeerplaats. Dat idee werd sterk naar beneden gestemd door de hele gemeenschap en verdween zo ook vanop de homepagina.

Selectie en feedback traject Kapermolenpark

Ze besloten dat het online en offline overleg en ideeverzameling een periode van 3 maanden zou duren. Daarna hebben we hen geholpen soortgelijke ideeën te hergroeperen in clusters om een duidelijk overzicht van de populaire voorstellen te krijgen.

Ze hergroepeerden 42 van de 105 ideeën in 8 voorstellen die dan verder worden besproken door het bestuur. Deze 8 voorstellen, met de selectiereden en de onderliggende ideeën, werden transparant op het platform geplaatst. Met behulp van CitizenLab, waren ze in staat om elk idee feedback te geven met minimale inspanningen.

In 4 maanden tijd, werden de volgende resultaten behaald:

Feedback

De definitieve selectie en de gekozen projecten werden besproken door gemeenteraad, de ideeën werd geclusterd en via het platform gaf het stadsbestuur feedback. Belangrijke criteria bij de selectie van de ideeën: haalbaarheid en budget van het voorstel.

Nog processen nà Kapermolenpark

Hasselt gebruikt het platform ook om input te vragen voor het Cultuurbeleidsplan en zet het ook in om wijkgericht (wijk Runkst) een online bevraging te organiseren. Meer info over deze trajecten volgt later.

Meer

[ laatste update: 18 september 2018 ]

Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Schedule a demo

Find out why 300+ governments
are using CitizenLab.

Book demoChat with an expert